Ο ορισμός της δυσλεξίας θεωρείται πλέον γνωστός στους περισσότερους γονείς αλλά ακόμη συγχέεται με τα συμπτώματα των Μαθησιακών Δυσκολιών.
Η Δυσλεξία είναι μια ειδική μαθησιακή δυσκολία που αφορά μόνο την αναγνωστική ικανότητα του ατόμου και την ανάλυση των λέξεων σε συλλαβές, ήχους.
Επομένως επηρεάζεται και η γραπτή ικανότητα του.

Υπάρχει μία αντιφατική εικόνα ανάμεσα στη νοητική ικανότητα του ατόμου με δυσλεξία και στις σχολικές δεξιότητες.
Αρχικά, συγκεντρώνονται πληροφορίες από τους γονείς για το τις τους προβληματίζει.
Έπειτα, γίνεται μία μικρή συζήτηση ή παιχνίδι γνωριμίας με το ίδιο το παιδί και μετά χορηγείται το Αθηνά Τεστ.
Το οποίο βοηθά να επιβεβαιωθεί αν το παιδί έχει Δυσλεξία ή κάποια άλλου είδους μαθησιακή δυσκολία.

Αυτή η διάκριση είναι πολύ σημαντική γιατί θα καθοδηγήσει τον Ειδικό Παιδαγωγό στην επιλογή της κατάλληλης μεθόδου διδασκαλίας.
Οι ηλικίες παιδιών που μπορούν να κάνουν το Τεστ είναι 7-12 ετών.

Επικοινώνησε για να κλείσεις ένα ραντεβού