Συμβουλευτική οικογενείας

Η Συμβουλευτική των μελών της οικογένειας παρέχεται από τον Ειδικό Παιδαγωγό και τον Ψυχολόγο. Ανάλογα με το αίτημα που έρχεστε, γίνεται μία σύντομη συζήτηση/καταγραφή και αποφασίζεται από κοινού τι είναι πιο ωφέλιμο. Οτιδήποτε απασχολεί τους γονείς ως προς τις σχέσεις των μελών της οικογένειας, τους κανόνες που επικρατούν στο σπίτι, ένα σημαντικό συμβάν που μπορεί να έχει προκύψει (π.χ. διαζύγιο, πένθος κ.ά.), ερωτήματα σχετικά με τις Διαγνωστικές Υπηρεσίες, αναζήτηση/επιλογή του κατάλληλου ειδικού για παρέμβαση, ενημέρωση για την έκδοση πιστοποιητικών, γνωματεύσεων κ.ά.