Οργάνωση σχολικής μελέτης και ελεύθερου χρόνου

Είναι δεδομένο ότι ο χρόνος όλων μας είναι πολύτιμος και περιορισμένος. Έτσι, το Γραφείο Ειδικής Αγωγής προσφέρει ατομικά και ομαδικά μαθήματα σχολικής μελέτης.
Η παρακολούθηση μπορεί να είναι καθημερινή ή να γίνεται τμηματικά μες στην εβδομάδα ανάλογα με τις απαιτήσεις του σχολικού προγράμματος του κάθε μαθητή.
Επίσης, η διάρκεια παρακολούθησης ανά ημέρα είναι ευέλικτη.
Οι ομάδες μελέτης συγκροτούνται με 2-3 άτομα για να υπάρχει συστηματική και ποιοτική βοήθεια σε όλα τα μέλη.
Τα ατομικά προγράμματα δίνουν τη δυνατότητα της εξ ολοκλήρου οργάνωσης του κάθε μαθήματος επάνω στις ανάγκες του μαθητή.

Δείετε και τα προγράμματα «Μάθε παίζοντας».