Μαθησιακές Δυσκολίες

Τα προγράμματα σχεδιάζονται αποκλειστικά για το κάθε παιδί (Εξατομικευμένο Πρόγραμμα) ακόμη και όταν η διδασκαλία γίνεται σε ομαδικά γκρουπ. Χρειάζεται χρόνος και υπομονή αλλά τα αποτελέσματα είναι ορατά. Σημαντικό είναι να αλλάξει η διάθεση του παιδιού και να εκδηλώσει θέληση για συνεργασία.