Ενίσχυση Μνήμης

Χρησιμοποιούνται οπτικοακουστικά μέσα, ψηφιακά παιχνίδια, πλαστικοποιημένες κάρτες και πολλές άλλες εκπαιδευτικές τεχνικές, έτσι ώστε το παιδί να ενισχύσει τη μνήμη του και να αποκτήσει την ικανότητα να ανακαλεί τη σωστή πληροφορία, στη σωστή στιγμή. Η ενίσχυση της μνήμης είναι βασική δεξιότητα για τους μαθητές που δυσκολεύονται σε μαθήματα που περιέχουν κανόνες (π.χ. γραμματική, ορθογραφία) και σε όσα απαιτούν απομνημόνευση (π.χ. ιστορία, φυσική κ.ά.)