Δυσγραφία, Δυσορθογραφία, Δυσαριθμησία

Χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές διδασκαλίας και οπτικοακουστικά μέσα για να είναι το μάθημα πιο ελκυστικό και να υπάρχει ενδιαφέρον εκ μέρους του παιδιού να συμμετέχει ενεργά. Το πρόγραμμα για κάθε παιδί προσαρμόζεται στην προσωπικότητα και τις ανάγκες του.