Δημιουργική απασχόληση (θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική κ.ά.)

Στο χώρο προγραμματίζονται ανά διαστήματα, εκδηλώσεις που βοηθούν τους γονείς να διακρίνουν τι αρέσει στα παιδιά τους ή τι τα βοηθά να ηρεμήσουν και να περάσουν ευχάριστα. Έτσι, μπορούν και οι ίδιοι οι γονείς να εφαρμόσουν κάποια από τις ιδέες στο σπίτι. Οι εκδηλώσεις έχουν βιωματικό χαρακτήρα είτε με θέμα βασιζόμενο σε εκπαιδευτικό υλικό, είτε σε θέματα που αρέσουν στα παιδιά όλων των ηλικιών, όπως μουσική, θεατρικό παιχνίδι, παιχνίδι με lego κ.ά