ΔΕΠΥ= Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα. Η ΔΕΠΥ αφορά τον τρόπο που εκδηλώνεται η σκέψη και η συμπεριφορά ενός ατόμου. Σε κάθε άτομο και σε κάθε ηλικία είναι διαφορετικά τα συμπτώματα. Η ύφεση των συμπτωμάτων και η βελτίωση της εικόνας του ατόμου εξαρτώνται πολύ από το περιβάλλον και τους χειρισμούς που θα κάνει η οικογένεια και το σχολείο. Ο Ειδικός Παιδαγωγός μπορεί να παρέμβει άμεσα και να καθοδηγήσει όλα τα πρόσωπα που σχετίζονται με το παιδί και παράλληλα να εκπαιδεύσει το παιδί σε στρατηγικές, βελτιώνοντας έτσι τη σχολική του εικόνα και τη σχολική επίδοση.