Βελτίωση Συμπεριφοράς

Συχνά οι γονείς αναφέρουν ότι το παιδί τους αντιμετωπίζει προβλήματα συμπεριφοράς. Αναφέρονται κυρίως, στην άρνηση του παιδιού να υπακούσει σε κανόνες ή σε ζητήματα που του αναθέτουν. Κάποιες φορές αυτή η συμπεριφορά εμφανίζεται και στο σχολείο. Η συμβουλευτική της οικογένειας και του παιδιού αλλά και οι βιωματικές δραστηριότητες συνεργασίας είναι μία από τις πολλές μεθόδους που θα ακολουθηθούν για να τεθεί από κοινού ο στόχος για βελτίωση.