Βελτίωση συγκέντρωσης της προσοχής

Διδάσκονται στρατηγικές τις οποίες ο μαθητής μπορεί να εφαρμόζει για να επαναφέρει την προσοχή του. Οι ασκήσεις προσαρμόζονται με τρόπο που να φαίνονται πιο σύντομες ή πιο απλές στο παιδί. Χρειάζεται χρόνος και συστηματικότητα για να υπάρχει ένα σταθερό αποτέλεσμα. Σημαντικό ρόλο παίζει και η ηλικία. Όσο πιο νωρίς ξεκινήσει ένα παιδί, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες υπάρχουν στο να μετριαστούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Η επιβράβευση της προσπάθειας για καθετί θετικό που εκδηλώνει το παιδί είναι πολύ σημαντική για την προσπάθεια του.