Αντιμετώπιση Σχολικού Εκφοβισμού (Bullying)/Ευαισθητοποίηση Ομάδων

Μπορεί να γίνει παρέμβαση σε μορφή συμβουλευτικής, σε οικογένειες που έχουν παιδί-“θύμα” του σχολικού εκφοβισμού, σε οικογένειες που το παιδί τους εκδηλώνει εκφοβισμό σε άλλους μαθητές, σε ομάδες παιδιών με τη μορφή συζήτησης και βιωματικών δράσεων αλλά και σε συνεργασία με το σχολείο. Το σπίτι των παιδιών, Ο κήπος με τις γάτες