Περιγραφή Προγραμμάτων

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα διαμορφώνονται ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών. Έτσι λοιπόν, υπάρχει μεγάλη ποικιλία στις μεθόδους και την ύλη που μπορεί να διδαχθεί. Η φιλοσοφία του «Μάθε παίζοντας», σκοπό έχει να περάσει στα παιδιά το μήνυμα ότι δεν πρέπει να μας φοβίζουν τα μαθήματα.
Επίσης, ότι μπορούμε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα μέσα από τη συνεργασία.

Οι γονείς επικοινωνούν και διατυπώνουν μία θεματική ενότητα την οποία το παιδί έχει δυσκολευτεί να κατανοήσει π.χ. δεκαδικοί αριθμοί.

Σχηματίζονται μικρές ομάδες συνομήλικων (έως 4 παιδιά) με κοινούς στόχους ως προς την ύλη που θα διδαχθούν. Η διάρκεια των προγραμμάτων είναι 6 φορές.

Η δήλωση συμμετοχής μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή μες στη διάρκεια του χρόνου.

Tο πρόγραμμα “Μάθε παίζοντας” μπορεί να εφαρμοστεί και ατομικά αν χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να κατακτηθεί ο στόχος.