Παιδιά και εφήβους με αυτιστικές διαταραχές

Χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι Pecs, TEEACH και πολλές τεχνικές με στόχο την παρότρυνση, ενίσχυση θετικών συμπεριφορών (positive reinforcement). Το εξατομικευμένο πρόγραμμα προσαρμόζεται στη βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας του παιδιού και της οικογένειας και περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς και σχολικούς στόχους.