Ομάδες συνομηλίκων

Τρία από τα ενδεικτικότερα προγράμματα που ξεκίνησαν ήδη στο χώρο, είναι:

Επίσης, σχηματίζονται ομάδες για παιδιά 3 ½ -12 ετών για διάφορα θέματα   όπως ο σχολικός εκφοβισμός, το διαδίκτυο, ο τρόπος να κάνουμε φίλους, η διατροφή κ.ά.
Οι ομάδες σχηματίζονται βασιζόμενες στις ανάγκες και τις επιθυμίες των παιδιών και της οικογένειας. Ο χώρος και το προσωπικό μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες τις θεματικές ενότητες που σχετίζονται με το παιδί.
Για το λόγο αυτό, καλέστε να ενημερωθείτε και να μας πείτε τη γνώμη σας.