Εποπτείες Ειδικών Παιδαγωγών

Δίνεται η δυνατότητα σε φοιτητές και άτομα που ασχολούνται με την Παράλληλη στήριξη, να έχουν την εποπτεία από Ειδικό Παιδαγωγό σχετικά με την παρουσία τους στο σχολικό πλαίσιο, το σχεδιασμό του κατάλληλου εξατομικευμένου προγράμματος για το μαθητή τους κ.ά.
Από αυτή την υπηρεσία μπορούν να ωφεληθούν και οι οικογένειες των παιδιών που χρειάζονται παράλληλη στήριξη προκειμένου να κατευθύνουν το άτομο το οποίο ασχολείται με το παιδί τους.
Ενημερωθείτε καλώντας.