Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που παρέχονται από την Ειδική Παιδαγωγό είναι τα εξής:

Επικοινωνήστε για να ενημερωθείτε σχετικά με τις μεθόδους και τα μέσα διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται ανάλογα με την περίπτωση.

Δες άρθρα: