Δωρεάν αξιολόγηση

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2018, προσφέρουμε την Αξιολόγηση μας, ΔΩΡΕΑΝ. Προκειμένου να γνωρίσετε το χώρο και τις υπηρεσίες μας, μπορείτε να καλέσετε και να επιλέξουμε από κοινού, τον Ειδικό που χρειάζεται να κάνει την αξιολόγηση στο παιδί σας.

Leave a comment